7:00 – 22:00
+421 903 922 980

Čistenie vŕtaných a kopaných studní

Čistenie a dezinfekcia vŕtaných a kopaných studní
 
Čistenie a dezinfekcia studní je službou, ktorá je vsadená do nášho portfólia zámerne. Popri profesionálnych čistiacich prácach v priemysle a komunálnej sfére sme sa rozhodli pomôcť rodinným domom pri riešení problémov v spojení so znečistenou studňou. Naša firma je rodinného charakteru, hodnoty u nás hrajú veľmi dôležitú úlohu. Jednou z hodnôt je aj ekologická stránka fungovania našej firmy, ktorá je spojená s čistením studní. Zámerom čistenia studní je pomáhať domácnostiam s pitným režimom a zlepšovať možnosti zavlažovania záhrad za cieľom lepšej úrody. Znie to možno literárne, ale zámer našej myšlienky je dôležitý napísať aj na web stránku.

Čistenie vŕtanej studne je často spojené s problémom, ktorý sa volá piesok. Piesok ako aj iné prírodné znečistenia hrajú normálnu prirodzenú rolu, s ktorou sa stretávame všade. Ak sa studňa nečistí viac rokov, prichádza k postupnému usádzaniu sa sedimentov na jej dne, čo má za následok upchatie studne a možné znižovanie stavu vody.Odpieskovanie vŕtaných studní sa realizuje špičkovými hlbinnými čerpadlami viac hodín. Je to beh na dlhé trate. Niekedy odsávame vodu 2h, stalo sa nám, že sme odsávali vodu 2 dni až pokým začala vytekať čírejšia voda bez piesku. Vplyvom našej prepracovanej techniky si vieme dať rady so sedimentami, ktoré sú uložené na samotnom dne studne. Používame rôzne metódy, ako napríklad zvyšovanie a znižovanie prietoku vody čerpadla alebo vnárame na dno studne špeciálneho studničného krtka, ktorý víri sedimenty a tým pádom lepšie odpieskujeme studňu.

Odkalenie studní sa zväčša praktizuje v studniach, ktoré majú širší priemer a nie sú až tak hlboké. Násypy blata alebo zeminy sa po rokoch usadili tak, že studňa je nepriechodná. Disponujete nedostatkom vody. V týchto prípadoch používame špeciálne hasičské čerpadlá alebo kalové čerpadlá, ktoré dokážu vysať kvantum kalu. Z jednej studne vieme odpraviť niekoľko 100 kg blata, boli by ste vo finálne veľmi prekvapení!

Naša práca s odsávaním kalu nekončí. Vzhľadom na naše profesionálne vybavenie, dokážeme obvod každej studne vyčistiť. Disponujeme tlakovými čističmi na horúcu vodu, ktoré produkujú dostatočný tlak a prietok vody na úplne vyčistenie studne.

Aká je cena za čistenie studne? Cena závisí od základných faktorov:
  1. Kopaná alebo vŕtaná?
  2. Hĺbka studne?
  3. Predpoklad znečistenia?
  4. Kedy sa naposledy čistila studňa?
  5. Je studňa zdrojom pitnej vody alebo zdrojom vody na zavlažovanie?
  6. Lokalita?
Na základe týchto odpovedí vám vieme pripraviť orientačnú cenovú  ponuku. Finálna cenová ponuka je jasná pred prácami alebo po začatí prác. Ako sme písali vyššie v tomto texte, napríklad v prípade vŕtaných studní je možné kvalitne a precízne odpieskovať studňu až po niekoľkých hodinách.

Monitoring studne
Na požiadavku zákazníka vieme zrealizovať monitoring studne, ktorý je orientovaný na detekciu dna a lepšie čistenie. Vplyvom špičkovej detekčnej kamery sa vieme pozrieť na samotné dno studne. Zistíme, čo sa tam nachádza. Tento istý proces vieme zrealizovať aj po čistení.

Dezinfekcia studne
Dezinfekcia studne sa vykonáva zároveň s čistiacimi prácami. Realizujeme chemickú alebo nechemickú dezinfekciu, ktorá je orientovaná na ničenie nežiaducich mikróbov a látok. Dezinfekcia by mala byť zrealizovaná profesionálne. Do studne je preto potrebné aplikovať osvedčené prostriedky a nie vlievať kadečo.

Čistenie studní realizujeme v nasledovných mestách a ich blízkych okoliach: Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Šamorín, Dunajská Streda

Naše kompletné portfólio nájdete na web stránkach:
www.ibrein.sk
www.krtkovaniemonitoring.sk
www.industrialcleaning.sk
www.tryskaniesuchymladom.sk
 
 Neváhajte nás kontaktovať.