7:00 – 22:00
+421 903 922 980

Bratislavská havarijná služba

Bratislavská havarijná služba je zameraná na odsávanie vody z bytov a domov, odsávanie vody z garáží, odsávanie vody z parkovísk, odsávanie kalovej a znečistenej vody, odsávanie oleja a emulzií a odsávanie ropných látok. Naše činnosti sústreďujeme v okolí Bratislavy a priľahlých mestkých častiach. Služba je zameraná na prípady, kedy vznikla havarijná situácia a neviete si dať rady.


 
Naša firma ponúka okrem odsávania vody aj dezinfekciu priestorov, sanáciu a rôzne profesionálne čistiace služby. Sme vybavení robustnou čistiacou technikou a dokážeme vyčistiť rôzne horizontálne a vertikálne plochy. Priestor znečistení od prívalovej vody vieme riadne vyčistiť a vydezinfikovať. Používame inovatívne metódy čistenia ako napríklad čistenie suchým ľadom. 

Odsávanie vody zo zatopených  miest vykonávame pre firmy a rodinné domy. Hlavne po prívalových dažďoch sa zatopia pivnice a parkoviská. Zatopený priestor s objemom vody do 10 000l vieme odsať veľmi rýchlo. Priestory, ktoré sú poškodené vodou s viac ako 40 000l značne trvajú dlhšie. V našom sortimente nájdete špičkové robustné priemyselné vysávače sa zabudovaným kalovými čerpadlom. Vodu vysávame a zároveň odpravujeme do kanalizácie. 

Odsávanie vody zo zatopených priestorovV prípadoch, kedy havarijná situácia obnáša odsávanie chemicky znečistenej vody, oleja alebo ropných látok je proces o niečo zdĺhavejší, nakoľko musíme znečistené tekutiny odsávať do nádob, ktoré sa neskôr odvezú do špecializovanej firmy na likvidáciu znečistenej tekutiny. Práve vo výrobných firmách sa stáva, že je problém s rozliatym olejom alebo vytečenou tekutinou. Odsávame tekutiny do klimatizácií, hydraulický olej a tiež tekutiny v kombinácii s tuhými látkami 

Naša havarijná služba je orientovaná aj na vysávanie suchej špiny. V priemyselných firmách odsávame nebezpečný odpad, ktorý sa môže javiť ako explozívny alebo zdraviu škodlivý.

Poškodenia spôsobené ohňom
Voda aj oheň narobia skutočne veľké škody. Popri odsávaní vody sa venujeme aj čisteniu plôch, ktoré sú poškoené od ohňa. Klasická sanácia je mierená na poškodené drevo, ktoré vieme otryskávať suchým ľadom. Drevo nadobudne svoj pôvodný charakter. 


Kedy pracujeme? 
7:00 - 22:00. 

Kto nás môže osloviť? 
Ktokoľvek, komu prívalová voda narobila kopec problémov. 

Stručne naše portfólio
  • Odsávanie vody z bytov a domov
  • Odsávanie vody z garáží
  • Odsávanie vody z parkovísk
  • Odsávanie kalovej a znečistenej vody
  • Odsávanie oleja a emulzií
  • Odsávanie ropných látok

Aká je naša výhoda? Naše portfólio zdobia profesionálne čistiace služby
Po odsatí kvapalín vieme priestor vyčistiť a vydezinfikovať. Naša firma ponúka rôzne profesionálne čistiace práce: čistenie suchým ľadom, čistenie a renováca povrchov a podláh, čistiace práce pre priemyselné firmy a komunálnu sféru, odstraňovanie graffitov a žuvačiek, čistenie lakovní, čistenie a dezinfekcia horúcou parou. 

Ako rýchlo vyrazíme? 
Všetko záleží od našej disponibility. Snažíme sa reagovať včas. 

 
Ak máte záujem o naše služby alebo si neviete rady pri čistení, tak nás neváhajte kontaktovať.